Yrd.Doç. Dr. Süreyya GENÇ
Bölüm Başkanı Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
0 378 501 10 00 / 1111
sgenc@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yrd.Doç. Dr. Sevan NART
Anabilim Dalı Başkanı Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
0 378 501 10 00 / 1337
sevannart@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yrd.Doç. Dr. Seçil KARTOPU
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
0 378 501 10 00 / 1107
skartopu@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yrd.Doç. Dr. Ferhunde KÜÇÜKŞEN ÖNER
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
0 378 501 10 00 / 1337
foner@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Öğr. Gör. Reha SARIKAYA
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
0 378 501 10 00 / 1084
rsarikaya@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Öğr. Gör. Övgü ÖZPARLAK
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
0 378 501 10 00 / 1084
oozparlak@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. İsmail EYÜPOĞLU
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
0 378 501 10 00 / 1082
ieyupoglu@bartin.edu.tr
Web Adresi CV

Tel: 0 378 223 52 07 Belge Geçer: 0 378 223 52 08 E-posta: egitim@bartin.edu.tr

Copyright Bartın Üniversitesi