image/svg+xml
image/svg+xml

2019-2020 Akademik Yılı Resim-İş Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme Ve Kesin Kayıt Duyurusu


Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavı sonuç listesi eklidir. Asil listeden kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar 9, 10, 11 Eylül 2019 tarihleri arasında (mesai saatleri içerisinde) Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri'nde istenilen evraklar ile kayıt yaptıracaklardır.

Kesin kayıt için gerekli belgeler:

  • 2018/2019 YKS Sonuç belgesi (internet çıktısı),
  • Mezun olunan okuldan alınan Lise Diploması aslı ya da yeni tarihli Mezuniyet Belgesinin aslı. (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi kayıt sırasında görülerek aslı iade edilecek olup, adaylardan fotokopisi alınacaktır. Belgenin aslı görülmeden kayıt işlemi yapılmaz (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz.),
  • Aslı görülmek koşuluyla, fotoğraflı Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  • Engelli öğrenciler için “engelli sağlık kurulu raporu”
  • 2 adet 4.5 x 6 cm boyutlarında son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,
  • Devlet Hastanesi, Tıp Fakültesi Göz Kliniği veya Özel Sağlık kuruluşlarından alınan renk körlüğü bulunmadığını gösteren resmi onaylı rapor. 

Geçici Mezuniyet Belgesi ile kaydı yapılan öğrencilerin ayrıca, Lise Diplomalarını mezun oldukları liseden teslim aldıklarında, noter onaylı bir suretini Öğrenci İşlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

Kayıt Yeri:

Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri

Adres: Bartın Üniversitesi, Kutlubey Yazıcılar Yerleşkesi, Eğitim Fakültesi İdari Binası, Kat 4, 74100, Merkez/Bartın