2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı (T.C. Vatandaşları İçin)

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalına 2023-2024 Akademik Yılı Güz Yarıyılında lisansüstü öğrencileri alınacaktır.

Adayların ilanlarda belirtilen tarihlerde https://ubys.bartin.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=2 adresinde yer alan online başvuru formuna bilgilerini doğru şekilde girerek doldurmaları gerekmektedir. 

Başvuru sırasında, eksik ya da hatalı beyanda bulunan adayların kesin kayıt işlemleri yapılmayacaktır. Adaylar her program türü için bir başvuru (en fazla bir tezli yüksek lisans, bir tezsiz yüksek lisans ve bir doktora programına) yapabilecektir.


İlgililere duyurulur.


Not 2:  Bilim sınavları, 23 Ağustos 2023 tarihinde sınav giriş belgesinde ve web sitesinde (lisansustu.bartin.edu.tr) belirtilecek olan yer ve saatte gerçekleştirilecektir. Sınav giriş belgesi 18 Ağustos 2023 tarihinden sonra başvuru ekranına giriş yapılarak alınabilecektir.