Söyleşi - Narsisim, İç Konuşma, Anlama ve Anlatma: Otoportreden Selfie’ye - Doç. Dr. Ferhunde Küçükşen Öner